Press Release

Cybercom publishes its Sustainability Report for 2018

April 11, 2019

Formica Capitals portföljbolag Cybercom publicerar hållbarhetsredovisning

för 2018

Formica Capitals portföljbolag Cybercom publicerar idag sin hållbarhetsredovisning för 2018, den

nionde i ordningen. Innovation och ny teknik, bl a genom digitalisering, spelar en avgörande roll

för den transformation som krävs för att lyckas med FN:s 17 hållbarhetsmål och Parisavtalets

1,5-2-graders mål.

2018 var ett nytt framgångsrikt år för Cybercom, med en

omsättning som växte med mer än 14% till drygt 1 600 mkr och en

rörelsemarginal på 10%. Cybercoms andel hållbara affärer hos sina

största kunder ökade till 93% under 2018, vilket visar på

digitaliseringens möjligheter som verktyg för att skapa ett hållbart

samhälle.

På regeringens uppdrag har Cybercom under 2018 lett arbetet

med framtagandet av digitaliseringskonsulternas färdplan för ett

Fossilfritt Sverige, vilket ytterligare understryker bolagets ledande

ställning inom hållbarhet. Slutrapporten, som undertecknades av

Vd:ar från fler än 30 bolag, överlämnades den 20:e mars 2019 till

regeringen.

”Formica skall göra investeringar i bolag som bidrar till FN:s 17

hållbarhetsmål. Den typen av bolag är vi övertygade om kommer

att ha bäst förutsättningar för värdetillväxt framåt och samtidigt

bidrar de till att skapa ett hållbart samhälle.

Digitalisering är centralt för den samhällstransformation som krävs framåt och där kan Cybercom

med sin ledande position driva utvecklingen. Vi är mycket exalterade över att vara ägare i Cybercom

och vi har en ambition att fortsätta bidra till att utveckla bolaget i en ännu mer hållbar riktning”,

säger Olof Cato, VD för Formica Capital AB.

Link to websiteDownload the attached file to this article