Formica invests in Cybercom

February 25, 2019

Formica Capital investerar i Cybercom

Formica Capital har gjort sin första strategiska investering genom förvärvet av en majoritetspost i Cybercom, ett ledande IT-konsultbolag med fokus på digitalisering, IoT, cloudtjänster och IT-säkerhet.

Investeringen i Cybercom innebär att Formica blir majoritetsägare till Cybercom med de tidigare ägarna JCE Group, Tequity och bolagets ledning som betydande delägare. Cybercom är ett ledande IT-konsultbolag med över 1 200 anställda i Sverige, Finland, Danmark och Polen. Bolaget omsatte år 2018 ca 1,6 miljarder kronor med en rörelsemarginal på 10% och har under de senaste tre åren växt organiskt med 10% per år samt mer än fördubblat rörelseresultatet. Med sin långa historik och starka position inom digitalisering är Cybercom ett av de IT-konsultbolag, som driver hållbarhetsfrågorna allra mest aktivt.

”Cybercom är en investering som ligger helt i linje med Formicas strategi. Jag känner bolaget väl sedan min tid på JCE och vi vill gärna göra investeringar i bolag inom IT-säkerhet och digitalisering, områden där Cybercom är väl positionerade. Tillsammans med JCE, Tequity och Cybercoms starka ledning och hängivna personal vill vi fortsätta bygga Cybercoms varumärke och fokusera ännu mer på hållbara affärer samt framåt även titta på kompletterande förvärv”, säger Olof Cato, VD för Formica Capital AB.

”I Formica får vi en långsiktig ägare som kan bolaget och som kompletterar våra övriga ägare JCE och Tequity väl. Med så pass kapitalstarka och engagerade ägare kan vi nu ta nästa steg i Cybercoms utveckling. Formicas uttalade fokus på hållbarhet är en väldig styrka och vi ser en stor potential i att fortsätta utveckla Cybercoms erbjudande ur ett hållbarhetsperspektiv”, säger Niklas Flyborg, VD för Cybercom.

Rådgivare i transaktionen har varit Danske Bank, Wistrand Advokatbyrå, Vinge och Deloitte.

Olof Cato och Niklas Flyborg

Link to website